VOORWAARDEN VAN EQUISPECIALLY / FINESSEBRIDLES

 

Algemene gegevens

Equispecially / FinesseBridles
Holbækvej 34
DK-4330 Hvalsø, Denemarken
Reg.nr.: 28031548
Telefoon: +45 53630009
E-mail: helle@finessebridles.dk

 

Prijzen

Bij Equispecially / FinesseBridles maken we een voorbehoud voor eventuele fouten in onze aangegeven prijzen. Verder behouden we ons het recht voor om de prijzen zonder voorafgaande toestemming te wijzigen. Ook maken we voorbehoud voor uitverkochte producten.

 

BETALING

Equispecially / FinesseBridles accepteert betalingen met VISA Dankort, VISA, VISA Electron, Mastercard, PayPal, MobilePay en bankoverschrijvingen. De betaling wordt pas van je rekening afgeschreven na verzending van het product. Alle bedragen zijn in DKK en EUR exclusief btw. Wij maken een voorbehoud voor prijsfouten en voor uitverkochte of niet meer verkrijgbare producten.

 

LEVERING

Equispecially / FinesseBridles streeft er naar om bestellingen die zijn geplaatst voor 12 uur ‘s middags diezelfde dag nog te verzenden en om later geplaatste bestellingen te verzenden op de volgende werkdag.
Wij sturen verzendingen naar heel Nederland. De minimale verzendkosten zijn EUR XX en de verzendkosten zijn afhankelijk van het gewicht van het pakket. Tenzij anders overeengekomen, worden producten afgeleverd bij het afleveradres dat is aangegeven bij de bestelling.
Je producten worden verzonden via GLS, Fedex of PostNord.
LET OP: Als er geen ruimte is bij de afleverlocatie wordt je pakket verplaatst naar de dichtstbijzijnde afleverlocatie. Jij wordt hierover dan geïnformeerd. Bij problemen verzoeken we je contact op te nemen met onze klantenservice.
Producten worden geleverd op werkdagen. Je product wordt geleverd binnen 1-5 werkdagen na het plaatsen van de bestelling.
Voor bepaalde producten gelden afwijkende levertermijnen. Die termijnen worden specifiek aangegeven vóór aankoop van de producten.

 

Garantie

Er geldt een garantietermijn van twee (2) jaar zoals voorgeschreven door de Deense koop- en handelswet. Onze garantie geldt voor materiaalgebreken en/of productiefouten. Afhankelijk van de specifieke situatie kan je product worden gerepareerd of vervangen óf krijg je je geld terug of een korting. De garantie geldt niet voor gebreken of beschadiging door een onjuiste behandeling van het product. Na ontdekking van de tekortkoming of het gebrek moet je binnen een redelijke termijn, dat wil zeggen binnen maximaal twee (2) dagen na ontvangst, een beroep doen op de garantie. De retourkosten zijn, voor zover redelijk, voor rekening van Equispecially / FinesseBridles.
Als je meer wilt weten over garanties verwijzen we je naar de website van de Deense mededingings- en consumentenautoriteit.

Bij retourzendingen, klachten en gebruikmaking van het recht op annulering moet het product worden opgestuurd naar: 
Equispecially / FinesseBridles
Holbækvej 34
DK-4330 Hvalsø, Denemarken
Verzendingen onder rembours worden niet in ontvangst genomen.

 

Terugbetaling

Bij terugbetaling word je verzocht om bankgegevens te verstrekken in de vorm van het registratienummer en het rekeningnummer, zodat het afgesproken bedrag kan worden overgemaakt. De gegevens kunnen zonder risico worden verstrekt per e-mail of in een ander elektronisch formaat omdat dit geen gevoelige gegevens zijn en omdat die gegevens door ons alleen worden gebruikt voor de terugbetaling.

 

Retourbeleid

Voor producten die zijn aangekocht in onze online shop wordt een volledig retourrecht verleend voor een periode van drie (3) dagen.
Die periode wordt berekend vanaf de dag waarop je: 
– de bestelling ontvangt
– fysiek het laatste product ontvangt in verband met een overeenkomst voor meerdere verschillende producten die onderdeel zijn van dezelfde bestelling maar die afzonderlijk of in meerdere zendingen worden geleverd
– fysiek de laatste batch of het laatste deel ontvangt in verband met een overeenkomst voor de levering van producten bestaande uit meerdere batches/delen
– fysiek het eerste product ontvangt in verband met een regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode
De retourkosten zijn voor jouw rekening.
We moeten uiterlijk twee (2) dagen na aankoop je annuleringsbericht ontvangen en je moet de verzending binnen vijf (5) dagen na annulering retourneren. Dit moet per e-mail worden gemeld bij helle@finessebridles.dk. Hierbij moet je duidelijk in het bericht aangeven dat je gebruik wilt maken van je annuleringsrecht. Als je een product naar ons wilt retourneren, verzoeken we je dit op te sturen naar:
Equispecially / FinesseBridles
Holbækvej 34
DK-4330 Hvalsø, Denemarken

Je kunt niet simpelweg annuleren door het product niet in ontvangst te nemen zonder de annulering duidelijk bij ons te melden.

 

Producten waarvoor het annuleringsrecht niet geldt

Het annuleringsrecht geldt niet voor de volgende producttypen:
– Producten die zijn gemaakt op basis van de specificaties van de klant of die zijn voorzien van een duidelijke persoonlijke aanduiding
– Verzegelde producten die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn voor retourzendingen waarbij de verzegeling na levering is verbroken
– Producten die vanwege hun aard onlosmakelijk zijn verbonden aan andere producten bij levering
– Producten waarbij de verzegeling is verbroken
– Verleende niet-financiële diensten indien met de verlening van de dienst is begonnen nadat de consument hiervoor uitdrukkelijk vooraf toestemming heeft gegeven en heeft bevestigd dat het annuleringsrecht niet meer van toepassing is nadat de dienst volledig is verleend
– Verstrekking van digitale content die niet wordt verstrekt op een fysieke drager als de uitvoering is gestart nadat de consument hiervoor uitdrukkelijk vooraf toestemming heeft gegeven en heeft bevestigd dat het annuleringsrecht hierdoor niet meer van toepassing is
– Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementsovereenkomsten voor dergelijke publicaties
– Overeenkomsten die zijn aangegaan bij een openbare veiling
– Producten die snel verouderen of verslechteren

 

Retourzendingen

Je moet je bestelling zonder onnodige vertraging en uiterlijk binnen vijf (5) dagen nadat je gebruik heb gemaakt van je annuleringsrecht retourneren. De directe kosten in verband met de retourzending van het product zijn voor jouw rekening. Bij retourzending van een product ben jij ervoor verantwoordelijk dat het product goed is verpakt. Je moet een kopie van de orderbevestiging bevestigen aan de verpakking waarbij je een duidelijke beschrijving geeft van je reden voor de retourzending van het product.
Je draagt het risico voor het product vanaf het moment van verzending van het product totdat wij het hebben ontvangen.
Verzendingen onder rembours worden door ons niet aangenomen.

 

De staat van het product bij retourzending

Je bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product voor zover die te wijten is aan een behandeling die verder gaat dan nodig is om de aard en eigenschappen van het product en de werkingswijze ervan te bepalen. Je kunt met andere woorden het product zelf bij ontvangst controleren en kijken of alles in orde is met het product voordat je het weer terug verkoopt aan – in dit geval – Finessebridles.

Als bij het testen van het product verder is gegaan dan hierboven beschreven, wordt het product beschouwd als gebruikt. Dat betekent dat je bij een eventuele annulering het aankoopbedrag misschien slechts gedeeltelijk of helemaal niet terugkrijgt, afhankelijk van de handelswaarde van het product op het moment van retournering. Om het volledige aankoopbedrag terug te krijgen, moet je daarom het product controleren zonder het daadwerkelijk te gebruiken.

 

Terugbetaling

Als je spijt hebt van je aankoop heb je natuurlijk recht op volledige terugbetaling van het bedrag dat je aan ons hebt betaald.
Wel zal een eventuele waardevermindering waarvoor jij aansprakelijk bent op het aankoopbedrag in mindering worden gebracht.
Als je gebruikmaakt van dit annuleringsrecht worden alle betalingen die we van je hebben ontvangen terugbetaald, met inbegrip van leveringskosten (met uitzondering van bijkomende kosten die het gevolg zijn van een door jou gekozen vorm van levering die anders is dan de goedkoopste vorm van standaardlevering die door ons wordt aangeboden). We doen dit zonder onnodige vertraging en maximaal vijf (5) dagen nadat we van jou bericht hebben ontvangen dat je hebt besloten om gebruik te maken van je annuleringsrecht. Voor terugbetalingen wordt dezelfde betaalwijze gebruikt als bij jouw oorspronkelijke betaling, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken.
Wij kunnen wachten met de terugbetaling totdat we het product hebben ontvangen, tenzij je documenten hebt verstrekt die bevestigen dat je het hebt geretourneerd.

 

Klacht

Als je voor je klant een product met gebreken wilt ruilen, moet je het product retourneren naar FinesseBridles. Ik stuur je dan een nieuw product om aan je klant te geven.

Klachten over een product of dienst kun je indienen bij het Center for Klageløsning [Deens centrum voor klachtafhandeling], Nævnenes Hus, Toldboden 2, DK-8800 Viborg, Denemarken.
Je kunt een klant indienen bij het Center for Klageløsning via Klageportalen [het klachtenportal] voor Nævnenes Hus.
Link: Klageportal for Nævnenes Hus

Als je als consument woonachtig bent in een andere EU-lidstaat kun je je klacht indienen via het platform voor onlinegeschillenbeslechting van de Europese Commissie.
Het platform vind je hier: https://ec.europa.eu/consumers/odr/
Als je daar een klacht indient, moet je ons e-mailadres vermelden: helle@finessebridles.dk